Shocker Onride POV, Fundomio-Pop Up Freizeitpark, Dortmund